Hösilage


På Navesta producerar vi hösilage. Hösilaget särskiljer sig från det på marknaden vanligt förekommande med högre innehåll av smältbart råprotein och en något lägre torrsubstans. Med inte allt för hög torrsubstan ökar smakligheten och förbättras ensileringsprocessen. Vi är övertygade om att hästar generellt sett väl fördrar ett sådant foder samtidigt som behovet av kraftfoder miskar och därmed bidrar till bättre ekonomi för hästägaren.

Intresserad?


Om du är intresserad kontakta:

Per Arvidsson
Telefon: 070-6410567
E-post: per.arvidsson@telia.com