Prover och analyser


Navesta Hästklinik samarbetar med Djurkliniken i Katrineholm som har utökat sitt laboratorium och kan nu även erbjuda analyser av externa prover.

Vi vill speciellt uppmärksamma er på att vi kan analysera ACTH vilket är aktuellt för hästar med misstänkt PPID (Cushings sjukdom). Som bekant påverkas analysresultatet påtagligt av tiden från provtagning till analys. Vi kan utföra analysen samma dag som ni tar provet. Reagenset för analysen är inte helt gratis och har dessutom begränsad hållbarhet så det vore därför tacksamt om vi kan hålla viss volym på mängden analyser. Kostnaden för analysen kan då hållas den samma som på SLU dvs. 410:- + moms. Provet skall vara oss till handa senast kl 14:30.

Om intresse finns är veterinärer i vårt närområde välkomna att anlita labbet för övriga analyser, som framgår av remissen nedan under "Skriv ut remiss här". Antingen lämnar ni in provet eller skickar det till oss på adressen som också framgår av remissen..  För svar samma dag gäller samma klockslag som ovan dvs. 14:30.

Proverna debiteras eller faktureras till veterinär/klinik.

Har ni frågor kontakta gärna oss

Skriv ut remiss här (pdf).