Digital röntgen


På Navesta Hästklinik kan vi med digital röntgen utföra röntgenundersökningar.

Digital röntgen
Hästkliniken kan tillhandahålla röntgen med digital bildframställning.